Combi Quad + Buggy

Teide ruta en Buggy 3H + Forest Off-Road en Quad 2H30. Restaurante incluido.

Combi Buggy + Jet ski

Teide Ruta en Buggy 2H30 + Jet ski safari 2H. Restaurante incluido.

Combi Quad + Jet ski

Forest Teide en el Parque Nacional en quad 2H30 + Jet ski safari